Athade Srimannarayana Movie Trailer

Athade Srimannarayana Movie Details :

Starring: Rakshit Shetty, Shanvi Srivastava, Balaji Manohar, Achyutha Kumar, Pramod Shetty, Madhusudhan Rao

Production House: Pushkar Films
Directed by Sachin

Produced by Pushkara Mallikarjunaiah

Written by Rakshit Shetty & The Seven Odds

Music: Ajaneesh Loknath and Charan Raj