Dookudu

Published On: September 15, 2011   |   Posted By:

dookudu movieMovie

Theaters

Dookudu

Mahesh Babu, Samantha

 • Sudhershan  1100 1415 1745  2130
 • Prasads Multiplex  1410
 • PVR Cinemas  1635
 • Cine Planet  1310 1900 2215
 • Cinemax  1310
 • Big Cinemas  1015
 • Inox   2150
 • Mallikarjun-70  1130 1445 1830  2145
 • Mahalakshmi-35  1200 1500 1900 2200
 • Megha-70  1200 1500 1900 2200
 • Lakshmikala-70  1130 1430 1830 2130
 • Manju-70  1100 1400 1800 2100
 • Raghavendra-70  1145 1445 1845 2145
 • Gokul-70  1145 1445 1845 2145
 • Vijayalakshmi-35  1115 1430 1815 2130
 • Nagendra-70  1200 1500 1900 2200
 • Sensation Sunshine   1100 1400 1800 2100
 • Rajyalakshmi-70  1130 1430 1830 2130
 • Ranga-70  1100 1400 1800 2100
 • Sushma-70  1130 1430 1830 2130
 • Mukund-70  1100 1400 1800 2100
 • Nartaki-70  1145 1445 1845 2145
 • Pratap-70  1100 1400 1800 2100
 • Ganesh-70   1130 1430 1815 2115
 • Sridevi-70 (RC Puram)  1130 1430 1830 2130
 • Sarada-70  1100 1400 1800 2100