Manjummel Boys Nizam Theaters List

 

Movie Details:

Movie title:-Manjummel Boys(dubbed from Malayalam)

Banners: Parava Films, Mythri Movie Makers

Release date:-06.04.2024

Cast: Soubin Shahir, Ganapathi, Khalid Rahman, and Sreenath Bhasi

Written and Directed by: Chidambaram

Music: Sushin Shyam

Cinematography:-Shyju Khalid

Editing: Vivek Harshan

Producers:-Babu Shahir,Soubin Shahir,Shawn Antony,NaveenYerneni, Ravi Shankar Yalamanchili

Nizam Distributors:-Mythri Movie Distributors

Runtime:-135 minutes