Nayeem Dairies Movie Nizam Theaters List

Movie title:-Nayeem Dairies

Banner:-Sri Lakshmi Narasimha Enterprises

Release date:-10.12.2021

Cast:-Vasishta Simha,Yaghya Shetty,Nikhil,Sashikumar

Directed by:-Damu Balaji

Music by:-Arun Prabhakar

Producer:-C A Varada Raju

Nizam Distributors:-M G M