Banner:- Red Carpet Reels
Cast:- A.Raviteja,Ashwini Chandrasekhar
Directed by:- S J Chaitanya
Music:- M T Kavishankar
Producer:- .Ravi Pacchapala