Dil Se Movie Trailer Launch Event

Movie Title : Dil se
Banner: Sri Akkiyan Arts
Cast: Raja Vikram, Varsha, Bhargav, Rohini Rao, Rahul Varma, Ramana Bhargava, VV Krishna
Director: Bharath Naren
Music : Ajay Arasada
Cinematography : Anush Kumar
Editors : Rajmeda, Tramp Kiran
Producer: Sridhar Marisa