Rakshana Movie Teaser Launch Event

Movie Title : Rakshana
Banner : Hari Priya Creations
Cast : Payal Rajputh
Director : PrandeepThakore
Music : Mahathi Swara Sagar
Cinematography : Anil Bandari
Editor : Gary BH
Executive Producers : Prakash Josheph, Ananthula Ramesh Reddy