Bhagath Singh Nagar

Banner:-Great India Media House

Cast:-Vidyarth,Dhruvika,Benerjee,Ravi Prakash

Directed by:-Valaja Kranthi

Music:-Prabhakar Dammugari

Producer:-V.Gowri,Ramesh U