CAP Movie Trailer

Movie Details:

Movie title:- CAP

Banners:-  Swasri Creations,Vayuputra Arts

Cast:-  Nikhil, Rajashekhar,Harish Roy, Crane Manohar, Jayachandra

Directed by:-  B M Somasundaram.

Music:- Milan Joshi

Cinematography:- Alli Katti

Editing:- Venkatesh

Producer: Madhavan Suresh