Karna Movie Nizam Theater List

Movie Title : Karna
Banner : Sanaatana Creations
Release Date : 23-06-2023
Censor Rating : “U/A”
Cast : Kaladhar Kokkonda, Mona Thakur, Asma Sayyed, Chatrapati Shekar
Story – Screenplay – Director : Kaladhar Kokkonda
Music : Prashanth BJ
Cinematography : Shravan G Kumar
Editor : Shravan G Kumar
Producer : Kaladhar Kokkonda
Nizam Distributor : Ganesh Bhari
Runtime : 150 minutes