Karna Movie Trailer

Published On: June 15, 2023   |   Posted By:

Karna Movie Trailer

Movie Title : Karna
Banner : Sanaatana Creations
Cast : Kaladhar Kokkonda, Mona Thakur, Asma Sayyed, Chatrapati Shekar
Story – Screenplay – Director : Kaladhar Kokkonda
Music : Prashanth BJ
Cinematography : Shravan G Kumar
Editor : Shravan G Kumar
Producer : Kaladhar Kokkonda