Lakshmi Kataksham Movie Trailer

Movie Title : Lakshmi Kataksham
Banner: Mahathi Entertainment
Cast: Dailogue King Sai Kumar, Vinay panigrahi, Arun, Deepti Varma, Charisma Srikar
Story – Director : Surya
Music: Abhishek Rufus
Cinematography: Nani Ainavelli
Editor: Pradeep J
Producers: U. Srinivasula Reddy, B. Nageswara Reddy, Waheed Sheikh, K. Purushottam Reddy