Nayeem Dairies Movie Trailer

 

Movie title:-Nayeem Dairies

Banner:-Sri Lakshmi Narasimha Enterprises

Release date:-10.12.2021

Cast:-Vasishta Simha,Yaghya Shetty,Nikhil,Sashikumar

Directed by:-Damu Balaji

Music by:-Arun Prabhakar

Cinematography:-Suresh Bhargav

Editing:-Kishore Maddali

Producer:-C A Varada Raju