NTR Samantha Koratala Siva Hilarious Interview

Janatha Garage team NTR, Samantha & Koratala Siva interview. directed by Koratala Siva. produced by Naveen Yerneni, Y Ravi Shankar & CV Mohan.

VD/1008