Banner:- Palepu Media
Cast:- Dhanraj, Prach Sinha, Raghu Babu,Swetha Varma, Isha, Harini
Directed by:- Chacha.
Music:- V V
Producer:- . P.V.Nagesh Kumar