Parakramam Movie Teaser

Movie Title : Parakramam
Banner : BSK Mainstream
Cast : Bandi Saroj Kumar, Shruti Samanvi, Naga Lakshmi, Mohan Senapathy, Nikhil Gopu
Director : Bandi Saroj Kumar
Music : Bandi Saroj Kumar
Cinematography : Venkat R Prasad
Editor : Bandi Saroj Kumar
Producer : Bandi Saroj Kumar