Plan B Movie Nizam Theaters List

Movie title:-Plan – B

Banner:-A V R Movie Wonders

Release date:-17.09.2021

Censor rating:-“U/A”

Cast:-Srinivasa Reddy,Surya Vasishta,Murali Sarma,Ravi Prakash,Abhinav Sardar,Kunal Sarma 

Directed by:-K V Raja Mahi

Music:-Swara

Producer:-A V R

Runtime:-121 minutes

Nizam Distributors:-Ganesh Bhari