Priyamaina Priya Movie Teaser

Published On: August 1, 2023   |   Posted By:

Priyamaina Priya Movie Teaser

Movie Title : Priyamaina Priya
Banner : Gloden Glory Movies
Cast: Ashokkumar, Leesha, Suresh, Thalaivasal Vijay, Jeeva, A.Venkatesh, Baby Vedhika, Baby Meera, Vaibhavijoshi
Story – Director : AJ. Sujith
Music : Srikanthdeva (100thfilm)
Cinematography : Sha
Editor : Idris K
Producer : J Sujith, A Banu