Priyathama
 
Banner:-R K Talkies
 
Cast:-Santhosh Parlawar,Anand Kumar,Nagavamsi Krishna,Vikas Chandra,Usha,Angil,Vrushali,Fish Venkat
 
Directed by:-Santhosh Parlawar
 
Music by:-Chaitanya
 
Producer:-Poolakurthi Kondayya