Roti Kapda Romance Movie Teaser

Published On: December 23, 2023   |   Posted By:

Roti Kapda Romance Movie Teaser

Movie Title : Roti Kapda Romance
Banner : Lucky Media, Meraki Films
Cast : Harsha Narra, Sandeep Saroj, Supraj Ranga, Tarun, Sonu Thakur, Nuveksha
Story – Director : Vikram Reddy
Music : Harshavardhan Rameshwar, R R Dhruvan, Vasanth G
Cinematography : Santosh Reddy
Editor : Vijay Vardhan
Producer : Bekkem Venugopal, Srujan Kumar Bojjam