Rudrakshapuram 3 Km Movie Trailer

Movie Title : Rudrakshapuram
Banner : Macvud Entertainments
Cast : Rekha, Rajesh, Ajay Rahul, Pawan Varma, Shobharaj, Srivani, Venkateshwarlu, Akshara Neeha, Anand Matta
Screenplay – Director : RK Gandhi
Music: M.L. Raja, Ghantadi Krishna, Jayasurya Bompem
Cinematography : Nagendra Kumar M
Editor: D. Malli
Producer : Kondrasi Upender