The 100 Movie Teaser

Movie Details:

Movie title:- The 100

Banners:-KRIA Film Corp and Dhamma Productions

Cast:- R K Sagar, Misha Narang, Dhanya Balakrishna, Giridhar, Anand, Lakshmi Gopal Swamy, Kalyani Natarajan

Story, Screenplay & Directed by:- : Raghav Omkar Sasidhar

Music:- Harshavardhan Rameshwar

Cinematography:-Shyam K Naidu

Editing:- Amar Reddy Kudumula

Producers:- Ramesh Karutoori, Venki Pushadapu, and J Tharak Ram