Trivikraman Movie Trailer

Starring Ravi Babu, Naga Babu, Dhanraj, Srinivas, Chalaki Chanti
Director: Ashwin Kumar V
Producer: CH Kranthi Kumar
Music: Runki Goswami

TLR/100