True Lover Movie Teaser

Published On: January 30, 2024   |   Posted By:

True Lover Movie Teaser

Movie Title : True Lover
Banner : Million Dollar Studios, MRP Entertainment
Cast : Manikandan, Sri Gouri Priya, Kanna Ravi, Saravanan, Geetha Kailasam
Writer – Director : Prabhuram Vyas
Music : Sean Roldan
Cinematography : Shreyaas Krishna
Edit : Barath Vikraman
Producer : Nazerath Pasilian, Magesh Raj Pasilian, Yuvaraj Ganesan