True Lover Movie Trailer

Published On: February 5, 2024   |   Posted By:

True Lover Movie Trailer

Movie Title : True Lover
Banner : Million Dollar Studios, MRP Entertainment
Cast : Manikandan, Sri Gouri Priya, Kanna Ravi, Saravanan, Geetha Kailasam
Story – Director : Prabhuram Vyas
Music : Sean Roldan
Cinematography : Shreyaas Krishna
Edit : Barath Vikraman
Producer : Nazerath Pasilian, Magesh Raj Pasilian, Yuvaraj Ganesan