Vadu Evadu Movie Nizam Theater List

Published On: March 10, 2023   |   Posted By:

Vadu Evadu Movie Nizam Theater List

Movie Details :

Movie Title : Vadu Evadu
Banner : Rajeswari Cine Creations
Cast : R Kartikeya, Akhila Nair, Shiv Yuvan, Babu Dev
Director : NSrinivasarao
Music : Pramod Kumar
Cinematography : Vijay Gandrakoti
Editing : Sai Kumar Akula, Naresh D
Producer : NSrinivasarao
Nizam Distributor : Rajeswari Cine Creations
Runtime : 141 minutes