Krishna Bhargav Short Film

Cast : Raavan Nitturu, Anand Chakrapani, Dhana Lakshmi, Satya Prakash, Purna Sunil, Harika

Written & Directed By : Kanaka Venkatesh.B

Produced By : Prashanth Yerramilli

Editing : Munesh Varma, Durgam Suresh

Cinematography : Chow.B

Music: Vinod Kumar

DI : Srinu Mamidi

Titles : Praveen Tamtam

Posters : Suresh