Sattvam Short Film

Cast : Ranjith Kumar, Srinivas Bhogireddy, Divya Narni, Vishnu Vardhan, Ramani

Directed By : Akhil Degala

Produced By : Prashanth Yerramilli

Story: Kanaka Venkatesh.B

Screen Play : N.C. Deevena, Akhil Degala

Editor : Akhil Degala

Cinematography & DI : Singham Mohit Krishna

Sound Designer : Ashwin Rajashekar

Art Director : Kashmira Prabhakar Sant

Music : Yellowtunes